01-09-2021

Volg de werken van dichtbij

Sinds de start van de werken in 2020 heeft het bouwteam niet stilgezeten. De ondergrondse werken zijn klaar en de bovengrondse werken zullen dan ook binnenkort opgestart worden. Via dit bouwblog zal je de werken op de voet kunnen volgen. Maandelijks houden we je op de hoogte van zowel de uitgevoerde werken alsook de geplande werken. Bovendien maak je op deze manier kennis met het bouwteam via een fotoreportage vanaf de werkvloer.

Tijdens dit blog zal je kennismaken met de verschillende fase uit het bouwproces, van ruwbouw tot afwerking. Ook zal je op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkeling voor fase 2 van het proces, waarover later meer. Hou dit blog dus zeker in het oog!

Alle foto’s die getoond worden in het blog zijn het werk van Roel Hendrickx en mogen niet worden gekopieerd zonder toestemming.

Riolering en wegenwerken


(foto 5/5/2020)

In eerste fase werden graafwerken en rioleringswerken opgestart. De rioleringen zijn bijna overal afgerond en aangesloten op de omgeving. De straten (bvb Kruispadstraat, zie foto) werden hersteld en terug gebracht naar hun oorspronkelijke staat.

 
(foto 5/8/2020)

Ook op de site werden alle rioleringsstelsels geplaatst en de grond terug aangewerkt (zie foto links). Ten opzichte van de naastliggende percelen werden de oude keerwanden vervangen door nieuwe (zie foto rechts) om het bestaande niveau verschil op te vangen en het geheel in nieuwe staat te brengen.

Uitvoering kelder


(foto 29/3/2021)

In maart 2021 werden de ondergrondse ruwbouwwerken aangevat. De vloerplaten van de kelders werden gestort én gepolierd. De kelderplaat van Vaart 2 (zie foto) werd als eerste gestort. De kelderplaat van Vaart 1 werd aansluitend gestort. Deze kelder zal in verschillende fases worden uitgevoerd.

 
(foto 21/4/2021)

Na het storten van de vloeren werden de betonwanden  van de kelder gestort. In bovenstaande foto’s zie je (links) de bekisting en (rechts) het storten van deze wanden.

 
(foto 1/6/2021)

overzichtsfoto links: fase 1 van kelderplaat Vaart 1
overzichtsfoto rechts: kelder met binnenwanden van Vaart 2


(foto 1/6/2021)

In de kelders worden steeds eerst alle betonwerken uitgevoerd (zie foto). Na de betonwerken zijn uitgevoerd worden als eerste de metselwerken aangevat alvorens men de afdek gaat voorbereiden en storten. Op deze manier kan de uitvoering en toevoer van het metselwerk vlot verlopen.

 
(foto 23/6/2021)

Net voor de zomervakantie werd de afdekplaat van Vaart 2 afgerond, waardoor men aan de bovenbouw kan starten. Vaart 1 zal snel volgen waardoor we binnenkort de gebouwen zienderogen zullen zien groeien, vloer per vloer.

Wat mag je komende maand verwachten?
De komende weken zal de kelderplaat van Vaart 1 worden afgewerkt en plannen we te starten met de voorbereidingen van ruwbouw gelijkvloers.

Vaart 2 staat iets verder. Hier zijn de eerste prefabtrappen al geplaatst van gelijkvloers naar niveau 1 en zal komende weken de werken aan de tweede bouwlaag van start gaan. De eerste terrassen zullen worden geleverd en geplaatst.

Alles verloopt dus perfect volgens de planning.
Weldra meer!

Foto’s : Roel Hendrickx (www.roelh.zenfolio.com)

Categories

Recent Posts